matematikmanuduktion , statistikmanuduktion , matematisk statistik , teoretisk statistik , mikroøkonomi og matematik , makroøkonomi og matematik , erhvervsøkonomi og statistik , GMAT og MBA , algoritmer , biostatistik , lineær algebra , matrixregning , tidsrækkeanalyse , privatundervisning , robotinnovation , landbrugsrobotter , gartnerirobotter , robotter til leg og læring , økologiens abc , grundkursus , økologi fra A til Z , økologiske opfindelser , økologi og optimering , økologi og jord , økologi og vand , økologisk erfaring , økologi og matematik , økologiens grundlag , økologi i danmark før 1971 , økologi før 1914 , økologi og landbrug , økologi og havebrug , økologiundervisning , økologi og arma modeller , økologi og arima modeller , økologi og modelbygning , økologi og fremtid, undervisning i økologi , foredrag i økologi , landbrugsøkonomi ,afsætningsøkonomi , økologi og sarima modeller , stationære økologiske tidsrækker , dataanalyse af jordbrugstal , nytteværdi og bnp , HD og MBA , HA og GMAT , økologiske opfindelser .

Agroøkologi og machine learning


Machine learning og innovation

Foredrag

Hjørnegaarden
MAT
HTRYKS
TAT

Chrilles Zibrandtsen

Ndr. Dragørvej 5

2791 Dragør

mobil 30 12 70 16